Generátor ozónu

Generátor ozónu je zariadenie používané na výrobu ozónového plynu (O3).Ozón sa ľahko rozkladá a nedá sa skladovať.Je potrebné ho pripraviť a použiť na mieste (krátkodobé skladovanie je možné vykonať za zvláštnych okolností), takže generátory ozónu sa musia používať na všetkých miestach, kde je možné použiť ozón.Generátory ozónu sa široko používajú v pitnej vode, odpadových vodách, priemyselnej oxidácii, spracovaní a konzervovaní potravín, lekárskej syntéze a sterilizácii vesmíru.Plynný ozón produkovaný generátorom ozónu sa môže použiť priamo alebo sa môže zúčastniť reakcie zmiešaním s kvapalinou cez miešacie zariadenie.Ozón je produkovaný keramickou platňou na princípe vysokej frekvencie a vysokého tlaku.Zdrojom plynu je vzduch, bez akýchkoľvek iných surovín.Využite širokospektrálnu, vysokoúčinnú a rýchlu sterilizačnú funkciu ozónu na sterilizáciu vnútorného vzduchu, oxidáciu a denaturáciu proteínového obalu baktérií, húb a iných baktérií, čím zabíjate množenie baktérií a spóry, vírusy, plesne atď. toxické zložky (ako formaldehyd, benzén, čpavok, dym a organické látky so zápachom) vyvolávajú oxidačné reakcie na odstránenie zápachu a uvoľnenie jeho toxicity.