Expanzný ventil

Expanzný ventil je vo všeobecnosti inštalovaný medzi zásobníkom kvapaliny a výparníkom.Expanzný ventil spôsobí, že stredná teplota a vysokotlakové kvapalné chladivo sa jeho škrtením stanú nízkoteplotnými a nízkotlakovými mokrými parami a potom chladivo absorbuje teplo vo výparníku, aby sa dosiahol chladiaci účinok.Expanzný ventil riadi prietok ventilom cez zmenu prehriatia na konci výparníka, aby sa zabránilo vzniku nedostatočného využitia plochy výparníka a klepania valca.

12Ďalej >>> Strana 1 / 2