Jadro výparníka

Vyparovanie je fyzikálny proces premeny kvapaliny na plynné skupenstvo.Všeobecne povedané, výparník je predmet, ktorý premieňa kvapalnú látku na plynné skupenstvo.V priemysle existuje veľké množstvo výparníkov, medzi ktoré patria výparníky používané v chladiacich systémoch.Výparník je veľmi dôležitou súčasťou štyroch hlavných častí chladenia.Nízkoteplotná skondenzovaná kvapalina prechádza cez výparník, vymieňa si teplo s vonkajším vzduchom, vyparuje sa a absorbuje teplo a dosahuje efekt chladenia.Výparník sa skladá hlavne z dvoch častí, ohrievacej komory a odparovacej komory.Ohrievacia komora poskytuje kvapaline teplo potrebné na odparovanie na podporu varu a odparovania kvapaliny;odparovacia komora úplne oddeľuje plynnú a kvapalnú fázu.